Functionaris gegevensbescherming of AVG expert

Vanuit de AVG kan uw organisatie verplicht zijn om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dit kan een eigen medewerker zijn of vanuit de dienstverlening vanuit een ander bedrijf zoals Succes Media.

Uw organisatie is verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen indien uw organisatie:

  • Een overheidsinstanties of een overheidsorgaan is. Een uitzondering hierop is het geval van gerechten bij het uitoefenen van hun rechterlijke taken;
  • Op grote schaal en stelselmatig natuurlijke personen observeert;
  • Op grote schaal persoonsgegevens van de bijzondere categorie (artikel 9) of strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten (artikel 10) verwerkt.

Wilt u weten of uw organisatie verplicht is om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen? Graag helpen wij u om deze vraag te beantwoorden.

Ook als uw organisatie niet verplicht is een functionaris gegevensbescherming aan te stellen kan uw organisatie toch hiervoor kiezen. Een reden hiervoor kan zijn een professionele uitstraling naar uw klanten. Organisaties zullen echter vaak kiezen voor ondersteuning van externe AVG experts, maar niet in de officiële rol van functionaris voor gegevensbescherming. Met deze keuze hebben deze organisatie wel toegang tot de benodigde AVG expertise, maar niet de verplichtingen die de officiële aanstelling van een functionaris gegevensbescherming met zich mee brengt.

Voorbeelden waarbij onze AVG experts uw organisatie kunnen helpen:

  • Beoordelen en ondersteuning bij AVG incidenten
  • Beoordelen van de rechtmatigheid van AVG verzoeken en ondersteuning bij de uitvoer ervan.
  • Beoordelen of er sprake is van een datalek
  • Bij een datalek ondersteunen in de afhandeling hiervan naar betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens (indien nodig)
  • Ondersteuning bij periodieke evaluaties in hoeverre uw organisatie dan voldoet aan de AVG

Wilt u hulp bij uw AVG activiteiten?

Wilt uw organisatie ontzorgd worden op het gebied van de AVG? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag hoe wij u hiermee kunnen helpen.

Inschrijven voor nieuwsbrief
Bedrijfsinformatie
Weverstede 51A
3431 JS Nieuwegein
Utrecht, Nederland
Tel: 030-7431143
Email: info@succes.media
Kvk: 58408495

Privacy beleid

Cookie beleid

Algemene voorwaarden

Facebook