Kies voor een praktische AVG implementatie

U wilt zo weinig mogelijk tijd besteden aan het implementeren van de AVG in uw organisatie? Dat begrijpen we. Wel wilt u met uw organisatie zo goed mogelijk nieuwe klanten kunnen blijven winnen en behouden, ook met de AVG. Dat is ook het uitgangspunt. Wij helpen uw organisatie graag met een praktische aanpak waarin wij uw organisatie zoveel mogelijk ontzorgen. Belangrijke aspecten bij onze aanpak zijn:

  • Hoe worden de klanten gewonnen en behouden? En wat vraagt dit van de strategie van het verzamelen, verwerken en inzetten van persoonsgegevens?
  • Welke AVG implementatie uitgangspunten gaan we hanteren?
  • Wil uw organisatie zelf alle benodigde AVG kennis in huis krijgen? Of in combinatie met ondersteuning vanuit Succes Media?
  • Vastleggen waar persoonsgegevens worden verwerkt inclusief het delen van persoonsgegevens met andere organisaties
  • In welke ketens zitten geen knelpunten voor de AVG?
  • Waar zit nu knelpunten of zelfs blokkades met de AVG?
  • AVG implementatie afgestemd op uw organisatie
  • Periodieke rapportage over de voortgang en risico analyse

Roadmap voor stapsgewijze AVG verbetering

De AVG niet beschrijft hoe organisaties hieraan moeten voldoen. Zij beschrijft alleen aan welke eisen voldaan moet worden. Daarom zullen veel organisatie voor hun eerste AVG implementatie kiezen voor ‘grote stappen, snel thuis’. Met deze aanpak kunnen organisaties snel voldoen aan de AVG.

De ‘grote stappen, snel thuis’ aanpak betekent mogelijk wel minder grip op hoe voldaan wordt aan de AVG, meer risico’s en meer werk bij afhandelingen in de bedrijfsvoering. Organisaties kunnen ervoor kiezen om in een vervolg slag een verdere uitwerking van de AVG door te voeren om deze zaken te verbeteren. Ook zullen er nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de ePrivacy zijn die aangepakt moeten worden. Bovendien eist de AVG regelmatige evaluaties op het voldoen aan deze wet en waar nodig doorvoeren van verbeteringen.

Succes Media helpt daarom graag haar klanten om in stappen de AVG implementaties verder te implementeren. Natuurlijk nemen we daarbij advisering vanuit relevante ontwikkelingen in wetten en regelgeving mee. Met het samen opstellen van een roadmap heeft een organisatie het stuur zelf in handen.

Wilt u hulp bij uw AVG activiteiten?

Wilt uw organisatie ontzorgd worden op het gebied van de AVG? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag hoe wij u hiermee kunnen helpen.

Inschrijven voor nieuwsbrief
Bedrijfsinformatie
Weverstede 51A
3431 JS Nieuwegein
Utrecht, Nederland
Tel: 030-7431143
Email: info@succes.media
Kvk: 58408495

Privacy beleid

Cookie beleid

Algemene voorwaarden

Facebook